Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum libellus (1534): Ad illustrem  Maximilianum ducemMediolanensem.

 

Back to top