Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Les Emblemes (1539): Ad illustrem  Maximilianum ducemMediolanensem. Au duc de Milan

 

Back to top