Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Livret des emblemes (1536): Ad illustrem Maximilianum ducemMediolanensem Au duc de Milan.

 

Back to top