Switch to Dual Emblem Display

Excudebat
Mathias bonhomme
Lugduni.

Page icon  Link to an image of this page  [a1r]
INDEX EPIGRAMMA-
TΩN QUAE PEGMA-
TE CONTINEN-
TUR.

IN simulachrum Iustitiae. Ex Chrysippo.

In iustitiam, ex Nigidio. In sordidè iudicantes.

Senatus Heliogabali. In iudices γυναικοκρατουμένους
& uxoris imperio viventes.

Ad Cupressum. In aulicos & admissionionales. [pag.4]

Ad sacrificia Phaselitum. In eos qui sibi divites
sunt. [9]

Ad statuam Iovis & Themidos. Iusta à Deo ro-
ganda. [12]

In tumulum Chironis. Optimum ad felicitatem
quàm ocissimè aboleri. [15]

In magistratus iuvenes. Vix temere ante pilos ve-
nit sapientia. [20]

Ad statuam Dianae. In sordidos nostrorum mores. [24]

In Catonem. Omnium rerum satietas, praeterquam
disciplinae. [30]

In statuam Memnonis in Aethiopia. Contra advo-
catos. [33]

Page icon  Link to an image of this page  [a1v]

In statuam Iovis. Vindicta divina. [37]

Ad ficum. In eos qui promittere, quàm facere ma
luerunt. [40]

Ad araneam, vulgatum ex Diogene. In corruptos
iudices. [43]

Sybaritha in plateis. In leviculos huius tempors. [47]

Liberta cuius proprium est, Sic vivere ut velis. [51]

In symbolum Pythagorae. In scaphio ne edito. [55]

Ad statuam Cassandrae. In consuetudinem fori. [58]

Ad statuam Palicorum. In periuria fori. [61]

In statuam Iovis, ex Homero. Reges ad curam
Dei pertinere. [65]

Honor debitus. In disciplinam temporum. [69]

In normam Lesbiam. Bonus iudex. [71]

Ad fontem Dodonae. In sibi praesidentes, [75]

In Rhododaphnem. Scripta sacra gladius an-
ceps. [79]

In Lamachum ducem. Severitas in bello. [83]

Antronius asinus. Animi vires corporis viribus
praestare. [86]

In libram Critolai. Nihil virtute melius, nihil prae
stantius. [89]

In Herculem adhuc iuvenem. Iuventus virtuti ini
tianda. [92]

Ad Salamandram. In milites. [95]

In equum generosum. Nequid ultra vires. 98

Ad statuam Bacchi. In πολυσάρκους iudices, pretio
positos. [102]

In rabulas & operarios lingua celeri. Parcè & ad
clepsydram loquendum. [106]

In simulachrum deae Ageniorae. Silentium. 109

Page icon  Link to an image of this page  [a2r]

Dorica musa. In Iudices δωροφάγους, quibus plus placent libelli ferentatii quam supplices. [112]

In frivolarium emptorem, ex Diogene. Homines
oratio probat non vestis. [116]

In amicitiam simulatam, ex Diogene. [119]

Exemplum levitatis. In leguleios qui doctores iu
ris contemnunt. [122]

In Castorem & Pollucem. Amicitia fratrum. [126]

Cor ne edito Ex symbolis Pythagorae. In nostros,
quibus Christianos homines curis huius saecu-
li angi debere persuasum est. [129]

In statuam Palladis. Praeclarissimum si aut reges
philosophentur, aut philosophi imperent. [132]

Antigenidae ad discipulum. Non pendendum à iu
dicio imperitae multitudinis. [135]

Leo. Contra immoderatè agentes in rebus secun-
dis. [138]

In Satyrum. Contra sedentarios & cerdones, qui
paulùm ultra primas literas promoti, suo sensu
in literis sacris versari volunt. [140]

Vulgatum de hirudine. In pragmaticos aeruscato-
res. [146]

Exemplum stultitiae. Cum pertinacibus non agen
dum. [149]

Mendici pera. In avaros. [151]

In morem Elephantorum. Non perdendum ami-
cum ob bonum dictum. [154]

Appetitus subsit rationi, ut equus sessori. Ex Pla-
tone. [157]

In Aspendium Citharistem. Contra amicos no-
strates. [160]

Page icon  Link to an image of this page  [a2v]

In permutationem Diomedis & Glauci. Pax auro
redempta. [162]

In mortem Crassi. Mors una beat & ditat. [165]

A mortuo tributum. Moderatio in vectigalibus. [168]

Contra veteres, nullam fortunam esse. Ex Augu-
stino. [171]

In Grillum. Voluptatem immanissimus quisque
sequitur lubens. [176]

Ferrum. In miseriam humanae sortis. [178]

In Vulcanum. Saepissimè mundiores, rusticis & co
cis esse ἀναφροδιτοτέρους, hoc est uti Venere minus
propitia. [183]

In Platonem. Honor debitus viro docto. [187]

In Corycium. Nihil est, quod labore non asse-
quamur. [191]

Dipsas. In παρθενοπίπας & sectatores meretri-
cum. [194]

In tabulas Hipparchi. Πάντα ἰδὼν διὸς ὀφθαλμὸς
καὶ πάντα νοήσας
. [197]

Aspis. Amicitia post aras. [200]

In helluones librorum. Aliquando feriendum.
[203]

In αστόμους poëtarum prurientium. Ex Poly-
cleto. [206]

In perfunctoriè iudicantes.
Μήδε δίκην δικάσης πρὶν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσης. [209]

Vetus nuptiarum ritus. In licentiam virginum. [212]

Ad Trapezitam. In Aulicos. [215]

In nodum Gordium. Virtuti fata plerunque ob
stant. [219]

Page icon  Link to an image of this page  [a3r]

In Anaxarchum. Dolor non est malum. [222]

Noctua Cûm Turcis bellandum. [225]

In Stesichorum. De mulieribus, neque bene, neque
malè loquendum esse. [229]

In certamen equi & tauri. Libertatem vendit, qui
beneficium accipit. [232]

In statuam deae Viriplacae. Concordiam in matri-
monio colendam. [241]

In herbam moly, ex Homero. Magnae res sine ma-
gnis periculis non fiunt. [245]

Veritas in puteum demersa. Ex Democrito. [247]

In resupinos. Ex Africano. [252]

In immortalitatem litium. Ex Hieroglyphicis
Aegyptiorum. [255]

In morem Lacedaemoniorum. Contra mulierum
licentiam. [259]

Ad statuam Arimaspi. In sordidè & per gratiam
iudicantes. [263]

Vulgatum de opilione. Moderatio in subditos.
[267]

Appii infamia. De constuprata iudicia. [271]

Ad imaginem Neurorum. Contra agentes in re-
bus. [274]

In Hesiodum. Dii laboribus omnia vendunt. [278]

Simulachrum trium Gratiarum, Aglaiae, Euphrosi-
nes & Thaliae. In amicitiam hodiernam, hoc
est, usque ad pecuniam exclusivè. [286]

Contrarium priori. Ερμώνιος Χάρις. [286]

Ad Tenediam securim. Tribunal boni iudicis.
[289]

Page icon  Link to an image of this page  [a3v]

In veterem morem. Contra Parentes qui filios sine
iudicio in monasteria coniiciunt. [292]

In Lisymachum. In eos qui divitiarum dulcedine
deliniti ad Ecclesiae gubernacula accedunt. [296]

Exemplum sapientis & stulti. Longinquitas tempo
ris adfert omnia. [302]

In virgam Palladis. Scientiam ditare. [305]

In oraculum Appollinis Sybarithis redditum. Deus
dignitatis & gloriae suae retinens. [308]

In amphionem. Pax. [312]

In Orpheum. Vis eloquentiae quam Euripides re-
ginam, Ennius flexanimam appellavit. [315]

In tempora & mores. Mulier imperator, & mu-
lier miles. [318]

Homo homini Deus. [322]

In simulachrum τῆς διαβολῆς. Ex Appelle. Contra
eos qui antequam bona relati inter reos ex con-
misso in fiscum deferantur, ea petunt à princi-
pe. [325]

Cycnus. Honor alit artes. [329]

In vitem. Non erudiendos privatim adolsecentes.
[ibidem]

In Atlantem. Astrologia. [ibid.]

In tumulum Aemylii Ferreti. [330]

In statuam Timothei Atheniensis. Cùm in omni-
bus rebus, tum maximè in re militari plurimum
fortuna potest. [ibi.]

Liberum arbitrium, ex Homero. [ibid.]

Intus vino & extus oleo. [331]

In statuam Boni Eventus, ex Ephranore. [ibid.]

Page icon  Link to an image of this page  [a4r]

Mirabile de equa. In mulieres sibi nimium ex for
ma placentes. [ibid.]

In literam Pythagorae, Y. [332]

Aes Dodonaeum. In rabulas fori. [ibi.]

De vipera, ex Hierogliphicis Aegyptiorum. In im-
pudicas mulieres. [ibid.]

Bos super linguam. In proclamatores fori. [ibid.]

In lapidem Tirreum. Concordia fratrum. [ibid.]

In molles. [333]

In Diogenem. [ibid.]

In trochum. Lis litem generat. [ibidem]

In elatos. [ibidem]

Ferè idem, in πανούργους. [ibid.]

In ritum veteris sacrificii. Silentium & pax in ma-
trimonio. [ibid.]

In Hyenam. Ab adulatoribus fugiendum. [334]

Turtur. In praeproperas nuptias secundas. [ibid.]

Ad vetus Astrologorum in Aegypto tributum. In
nostrates medicos prognosticorum mensula-
rios. [ibid.]

In nostrates mulieres. Auri sacra sames. [ibid.]

Insignia eruditorum. Ad Ioannem fratrem. [335]

In Naphtam ex Plinio. Laus benefactorum comes.
[335]

Gravitas peccati. [ibid.]

FINIS.


Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top