Single Emblem View

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [b1r p17]

Potentissimus affectus amor.

Love, the all-powerful emotion

VII.

Aspice ut invictus vires auriga leonis,
Expressus gemma pusio vincat amor:
Utque manu hac scuticam teneat, hac flectat habenas,
Utque sit in pueri plurimus ore decor.[1]
Dira lues procul esto, feram qui vincere talem,
Est potis, ą nobis temperet an ne manus? [2]

Look - here’s Love the lad, carved on a gem. See how he rides triumphant in his chariot and subdues the lion’s might. How in one hand he holds a lash, with the other he guides the reins, and on his countenance rests the loveliness of youth. - Dread pestilence keep far away. Would one who has the power to conquer such a beast keep his hands from us?

COMMENTARIA.

Videre est, mirum quąm fit fortissimus auri-
ga parvulus puer Cupido (Amoris Deus, fi-
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [b1v p18]lius Veneris qui ą variis varič describitur)
adeoque ut etiam vires ferocissimi Leonis su-
peret audaculus. dextra flagellum tenet, sini-
straque loros & habenas dirigit, faciemque interim
monstrat blandam & amabilem. Sed absit lon-
gč & pereat huiusmodi lues: si enim bestiam
usque adeņ feram, domare & vincere potest,
quanto facilius nos imbecillos homines su-
peraret? Res immoderata Cupido est, inquit
Ovidius lib. 4. de Ponto. Sed videndus est de
hac re omnino Crinitius lib. 16. ca. 4. de honesta
disciplina Quem obsecro non vincit Amor, vel
etiam sanctissimos viros? Quis Davide san-
ctior? quis Salomone sapientior? quis Sampso-
ne
fortior? Amore tamen superati omnes.

Notes:

1.  In some editions, this sequence of subjunctives is changed to indicative.

2.  This is a translation of Anthologia graeca 9.221, an epigram about a seal carved with a representation of Eros driving a chariot drawn by lions.


Related Emblems

Show related emblems Show related emblems

Hint: You can set whether related emblems are displayed by default on the preferences page


Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosit?ell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virt? animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4):56F2(+4)] Search | Browse Iconclass
  • 'Forza d'amore, Forza d'amore si nell'acqua come in terra' (Ripa) [56F2515] Search | Browse Iconclass

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

Single Emblem View

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [b1v p18]

Non vulganda consilia.

Keep counsels secret.

VIII.

Limine quod caeco, obscura & caligine monstrum[1]
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [b2r p19]Gnosiacis clausit Daedalus in latebris:
Depictum Romana phalanx in praelia gestat,
Semiviroque nitent signa superba[2] bove.
Nosque monent, debere ducum secreta[3] latere
Consilia, authori cognita techna nocet.

The monster that Daedalus imprisoned in its Cretan lair, with hidden entrance and obscuring darkness, the Roman phalanx carries painted into battle; the proud standards flash with the half-man bull. These remind us that the secret plans of leaders must stay hid. A ruse once known brings harm to its author.

COMMENTARIA.

Pasiphaė filia Solis uxor Minois Regis
Cretensis, in nefandum amorem Tauri de-
lapsa fuit, adeoque exarsit, ut pateretur se in-
cludi ligneae vaccae, quo Tauro illo potire-
tur: Diodori lib. 5. Vergilii Aeglogae 6. Ovidii lib.
1. de Arte amandi & Higini Fabula 49.[4] Ex quo
concepit & genuit horribile monstrum for-
mam habens partim hominis & partim Tau-
ri, unde appellatum est Minotaurus: semi-
bovemque virum, semivirumque bovem. Ovidius
lib. 2. de Arte amandi. Idem lib. 8. Metamorphoseon
Vergilius lib. 6. Aeneidos Minos autem Rex vo-
lens monstrum illud Minotauri ex homi-
num oculis occultare, iussit Daedalum (Athe-
niensem
artificem ingeniosissimum: qui etiam
ligneam illam vaccam, de qua suprą, fabrica-
verat) praeparare & extruere sibi labyrinthum,
aedificium & inextricabilibus erroribus clau-
sum, adeoque ut quicunque ingrediebatur vix
unquam iterum egredi poterat: in quo Mi-
notaurum abscondidit. Autores sunt pro-
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [b2v p20]xim citati. Hanc picturam Minotauri olim
Romani in suis vexillis bellicis gerebant, si-
gnificantes secreta principum consilia, de-
bere esse multum abscondita, ea enim pro-
dita & revelata, ipsomet Autori erunt noci-
va: haud etenim temerč, praesertim hi qui Rei-
publicae aliisve arduis praesunt negotiis, animi
consultationes, nec intimis etiam amicis com
mittere debent: Cecilii Metelli viri summae
prudentiae atque consilii, exemplo, qui (ut
Valerius Maximus refert) cuidam suo Amico, quid
ille in re quadam magni momenti acturus
esset, interroganti, ita respondit ingenuč: Tu-
nicam, inquit, hanc, meam rescinderem
& abiicerem, si eam scire meum
consilium existimarem. Respon-
sum hoc argutum, extolli-
tur etiam ą Crini-
to
libro 19.
cap. 7.

Notes:

1.  ‘The monster that Daedalus imprisoned’, i.e. the Minotaur, the half-man, half-bull monster kept in the famous Labyrinth at Knossos, which Daedalus, the Athenian master-craftsman, constructed for King Minos.

2.  According to Pliny, Natural History 10.5.16, before the second consulship of Marius (104 BC) Roman standards bore variously eagles, wolves, minotaurs, horses and boars. Marius made the eagle universal.

3.  Cf. Festus, De verborum significatu (135 Lindsay): the Minotaur appears among the military standards, because the plans of leaders should be no less concealed than was the Minotaur’s lair, the Labyrinth.

4.  Caius Julius Hyginus (or Higinus), first century writer on mythology, astrology, agricultre, biography and literature, superintendent of the Palatine library under Augustus.


Related Emblems

Show related emblems Show related emblems

Hint: You can set whether related emblems are displayed by default on the preferences page


Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top

Privacy notice
Terms and conditions