Single Facsimile View | View Transcribed Page

Single Text View

Page icon  Link to an image of this page  [Dd1r f289r]
EMBLEMATUM
INDEX IN LOCOS COM-
munes ad studiosorum commo-
ditatem digestorum. Numerus ad Emblematis cuiusque re-
fertur ordinem.

INsignia ducatus Mediolanensis. Emblema [1]

Mediolanum. [2]

Numquam procrastinandum. [3]

Deus, sive Religio

In Deo laetandum. [4]

Sapientia humana, stultitia est apud Deum. [5]

Ficta religio. [6]

Non tibi, sed religioni. [7]

Quà Dii vocant, eundem. [8]

VIRTUTES.

Fides.

Fidei symbolum. [9]

Foedera. [10].

Silentium. [11]

Non vulganda consilia. [12].

Ne quaestioni quidem cedendum. [13]

Prudentia.

Consilio & virtute Chimaeram superari, hoc est, fortiores & deceptores. [14]

Vigilantia & custodia. [15]

νῆφε, καὶ μέμνησ’ἀπιστεῖν. ἄρθρα, &c. [16]

πῆ παρέβην; τί δ’ἔρεξα; τί μοι δέον
οὐκ ἐτελέσθῆ;
[17]

Prudentes. [18]

Prudens magis quàm loquax. [19]

Maturandum. [20]

In deprehensum. [21]

Custodiendas virgines. [22]

Vino prudentiam augere. [23]

Prudentes vino abstinent. [24]

In statuam Bacchi. [25]

Gramen. [26]

Page icon  Link to an image of this page  [Dd1v f289v]

Iustitia.

Nec verbo, nec facto quemquam laedendum. [27]

Tandem, tandem iustitia obtinet. [28]

Etiam ferocissimos domari. [29]

Gratiam referendam. [30]

Abstinentia à muneribus capiundis. [31]

Bonis à divitibus nihil timendum. [32]

Fortitudo.

Signa fortium. [33]

ἀνέχου καὶ ἀπέχου. [34]

In adulari nescientem. [35]

Obdurandum adversus urgentia. [36]

Omnia mea mecum porto. [37]

Concordia.

Concordiae [29]

Concordia insuperabilis [40].

Unum nihil, duos plurimùm posse. [41]

Firmissima convelli non posse. [42]

Spes.

Spes proxima. [43]

In simulachrum Spei. [44]

In dies meliora. [45]

Illicitum nihil sperandum. [46]

Pudicitia. [47]

VITIA.

Perfidia.

In victoriam dolo partam. [48]

In fraudulentos. [49]

Dolus in suos. [50]

Maledicentia. [51]

In receptatores sicariorum. [53]

In adulatores. [53]

Ei qui semel sua prodegerit, aliena credi non oportere. [54]

Stultitia.

Temeritas. [55]

In temerarios. [56]

Furor & rabies. [57]

In eos qui supra vires quidquam audent. [58]

Impossibile. [59]

Cuculi. [60]

Vespertilio. [61]

Aliud. [62]

Ira. [63].

In eum qui sibi ipsi damnum apparat. [64]

Fatuitas.[ 6]5

Oblivio, paupertatis parens. [66]

Page icon  Link to an image of this page  [Dd2r f290r]

Superbia.

Superbia. [67]

Impudentia. [68]

φιλαυτία [69]

Garrulitas. [70]

Invidia. [71]

Luxuria.

Luxuria. [72]

Luxuriosorum opes. [73]

Tumulus mereticis. [74]

In amatores meretricum. [75]

Cavendum à meretricibus. [76]

Amuletum Veneris. [77]

Inviolabiles telo Cupidinis. [78]

Lascivia. [79]

Desidia.

Desidia. [80]

Desidiam abiiciendam. [81]

In facilè à virtute desciscentes. [82]

Ignavi. [83]

Avaritia.

Avaritia. [84]

In avaros. [85]

In aulicos. [86]

In sordidos. [87]

In divites publico malo. [88].

In avaros, vel quibus melior condicio ab extraneis offertur. [89]

Gula.

Gula. [90]

Ocni effigies. [91]

In parasitos. [92]

Parvam culinam duobus ganeonibus non sufficere. [93]

Captivus ob gulam. [94]

Doctorum agnomina. [96]

Natura.

Natura. [97]

Ars naturam adiuvans. [98]

In iuventam. [99]

In quatuor anni tempora. [100]

Astrologia.

Scyphis Nestoris. [101]

Quae supra nos, nihil ad nos. [10]2

In Astrologos. [103]

Qui alta contemplantur, cadere. [104]

Amor.

Potentissimus affectus, amor. [105]

Potentia Amoris. [106]

Page icon  Link to an image of this page  [Dd2v f290v]

Vis amoris. [107]

In studiosum captum amore. [108]

ἀντέρως, id est amor virtutis. [109]

ἀντέρως, amor virtutis alium Cupidinem superans. [110]

Dulcia quandoque amare fieri. [111]

Ferè simile ex Theocrito. [112]

In statuam Amoris. [113]

In oblivionem patriae [114]

Sirenes. [115]

Senex puellam amans. [116]

In colores. [117]

Fortuna.

Virtuti fortuna comes. [118]

Fortuna virtutem superans. [119]

Paupertatem summis ingeniis obesse ne provehantur. [120]

In Occasionem. [121]

In subitum terrorem. [122]

In illaudata laudantes. [123]

In momentaneam felicitatem. [124]

Ex damno alterius, alterius utilitas. [125]

Bonis auspiciis incipiendum. [126]

Nihil reliqui. [127]

Malè parta, malè dilabutur. [128]

Semper praesto esse infortunia. [129]

Remedia in arduo, mala in prono esse. [130]

Honor.

Ex arduis perpetuum nomen. [131]

Ex literarum studiis immortalitatem acquiri. [132]

Tumulus Ioanni Galeacii. [133]

Optimus civis. [134]

Strenuorum immortale nomen. [135]

Nobiles & generosi. [136]

Duodecim certamina Herculis. [137]

In nothos. [138]

Imparilitas. [139]

In desciscentes. [140]

Aemulatio impar. [141]

Albutii ad Alciatum, &c [142]

Princeps.

Princeps subditorum incolumitatem procurans [143]

In senatum boni principis. [144]

Consiliarii principum. [145]

Opulentia tyranni, paupertas subiectorum. [146]

Quod capit Christus, rapit fiscus. [147]

Principis clementia. [148]

Page icon  Link to an image of this page  [Dd3r f291v]

Respublica.

Salus publica. [149]

Respublica liberata. [150]

Vita.

In vitam humanam. [151]

Aere quandoque salutem redimendam. [152]

Mors.

Cum larvis non luctandum. [153]

De morte & amore. [154]

In formosam fato praereptam. [155]

In mortem praeproperam. [156]

Terminus. [157]

Opulenti haereditas. [158]

Amicitia.

Amicitia etiam post mortem durans. [159]

Mutuam auxilium. [160]

Auxilium numquam deficiens. [161]

Gratiae. [162]

Hostilitas.

In detractores. [163].

Inanis impetus. [164]

Aliquid mali propter vicinum malum. [165]

In eum qui truculentia suorum perierit. [166]

ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα [167]

A minimis quoque timendum. [168]

Obnoxia infirmitas. [169]

Vel post mortem formidolosi. [170]

Vindicta.

Iusta vindicta. [171]

Iusta ultio. [172]

Parem delinquentis & suasoris culpam esse. [173]

Alius peccat, alius plectitur. [174]

Insani gladius. [175]

Pax.

Pax. [176]

Ex bello pax. [177]

Ex pace ubertas. [178]

Scientia.

Doctos doctis obloqui nefas esse. [179]

Eloquentia fortitudine praestantior. [180]

Facundsa [=facundia] difficilis. [181]

Antiquissima quaeque commenticia. [182]

Insignia poetarum. [183]

Musicam Diis curae esse. [184]

Litera occidit, spiritus vivificat. [185]

Dicta septem sapientum. [186]

Page icon  Link to an image of this page  [Dd3v f291v]

Ignorantia.

Submovendum ignorantiam. [187]

Mentem non formam plus pollere. [188]

Dives indoctus. [189]

Matrimonium.

In fidem uxoriam. [190]

Reverentiam in matrimonio requiri. [191]

In fecunditatem sibi ipsi damnosam. [192]

Amor filiorum. [193]

Pietas filiorum in parentes. [194]

Mulieris famam, non formam vulgatam esse oportere. [195]

In pudoris statuam. [196]

Nupta contagiosa. [197]

Arbores.

Cupressus. [198]

Quercus. [199]

Salix. [200]

Abies. [201]

Picea. [202]

Cotonea. [203]

Hedera. [204]

Ilex. [205]

Malus Medica. [206]

Buxus. [207].

Amygdladus. [208]

Morus. [209]

Laurus. [210]

Populus alba. [211]

Finis indicis Emblematum.

Page icon  Link to an image of this page  [Dd4r f292r] Page icon  Link to an image of this page  [Dd4v f292v]
ANDREAE ALCIATI
MEDIOLANENSIS IU-
risconsulti Clarissima Vita.
Per Claudium Minoëm conscripta.

ANdreas Alciatus in pago Alciato seu
Alzato Mediolanensi natus è nobili
Alciatorum genere, suae aetatis Iuriscon-
sultorum & politorum hominum glo-
riam incredibili studio ac virtute lon-
go post se reliquit intervallo. Is adolescens, cùm primum
ingenii cultum caperet, laudates & eruditos instituto-
res nactus est, sed in primis Ianum Parrhasium, qui
litteras humanitiatis summa nominis fama docuit. Eas
disciplinas cùm Alciatus avidè arriperet, seque iis non
leviter tingeret, earum tamen usum omnem ad peri-
tiam iurus, cui sese totum addicebat, optimè referendum
esse duxit, ut eae primae artes, in quibus alii, tanquam
apud Sirenum scopulos consenescunt, uni huic ancilla-
rentur. Ille itaque quod serio id studii capesseret, bre-
vi admodum spatio temporis in eo profecit, ut dignus
existimaretur qui Doctoris insignibus honestaretur:
quem honorem suorum omnium gratia & approbatio-
ne facilè est assecutus. Cui cùm pro dignitate respon-
deret, quanquam nondum adolescentiae tempus exces-
sisset. sic ab omnibus suspiciebatur, tantamque de se ad-
Page icon  Link to an image of this page  [Dd5v f293v] mirationem concitabat, ut de rebus etiam gravissi-
mis, & quae non nisi veteranis, & longo usu exercita-
ti viris proponi solitae essent, argutè politeque respon-
deret. Ergo Mediolani per triennium moratus, sese
foro parabat, munusque advocationis magna certè lau-
de, summaque fide & religione sustinebat, cùm coe-
pit eius nomen apud exteras nationes, nedum suos I-
talos innotescere. Accitus enim est ad publicum pro-
fessionis munus ab Avenionensibus, stipendium sex-
centorum meruit, cùm nunquam ad eum diem cathe-
dram, ut ipse ait, conscendissett [=conscendisset] : qua in urbe per aliquot
annos ita ingenium suum & industriam mirificè pro-
bavit, ut unus penè inter laudatos iurus interpretes, so-
lusque egregiè doctus commendaretur. Qua hominis
fama excitatus Fransicus primus, Galliarum rex,
ingeniorum sollers aestimator, idemque fautor libera-
lissimus, Alciatum ad Biturigum Academiam voca-
vit, honorario illi duplicato, adeò ut pro sexcentis, secun-
do quàm eò venerat anno mille & ducentos conse-
queretur. In ea urbe Galliae celebri quantùm ille per
quinquennium praestiterit supersunt etiam hodie testes
permulti, laudati & excellentes viri, qui Alciatum
docentem illic audiverunt: testes etiam libri editi aeter-
na digni memoria, quos ille succisivis horis summo
studio, parique ingenio reliquit. Quae laus hominis cum
indies incrementum caperet, Franciscus Sfortia, Medio-
lenensium Dux, sui popularis amore ac gloria cap-
tus, eum moras nectentem, peneque tergiversantem re-
vocavit, utque omnem excusationis remoram interci-
peret, senatoria dignitate ornavit, & ut Ticini do-
cendi partes sustineret ab eo impetravit. Paullopost cer-
tis de causis Bononiam, studiorum omnium altrice
Page icon  Link to an image of this page  [Dd6v f294v] petiit, in qua totos quatuor annos, ea omnium admi-
ratione, ius civile docuit, ut nullus satis doctus è schol-
lis redire putaretur, nisi qui Alciatum audivisset.

Ticinum posteà revocatis, ita iubente Carolo Impe-
ratore, per annos aliquot illic resedit, nihil de incoeptis
laboribus remisit, gloriam quam tot vigiliis compara-
verat, auxit: ut putaret sibi exemplar propositum Herculis
illius Tragici, cui finis laboris unius, ad sequentem gra-
dus pararetur. Ferrarium deinde invisit Ducis Hercu-
lis amplissimis conditionibus adductus, & prostratam
Academiam extulit. In qua quidem urbe nobilibus & do-
ctis hominibus, ut semper, affluenti, ut in aliis quas inco-
luerat, non modò viva voce profitendo; sed & permul-
ta variaque scribendo, id effecit ne vivis & praesen-
tibus modò consoluisse videretur, sed & posteris idem
multò cumulatiùs praestaret.

Post multos tandem peregrinationum labores, Ti-
cinum repetit, in eaque urbe suarum fortunarum tabu-
las postremò collocavit: docuit tres, quattuorve ad sum-
mum annos, vir qui nullis aetatis difficultatibus, neque
quietis alicuius, quam capere poterat, blanditiis delini-
tus à coepto opere & studio cessavit. De qua tamen tam
frequenti concursatione, quam plerisque suspectam prae-
senserat, seipsum purgavit, ut peregrinationum non
temerè susceptarum rationem probabilem redderet.
Dum enim bellicos tumultus subterfugeret, tutamque
suis studiis quietem perquireret, divitissimè peregrina-
tus, Principum iussionibus huc atque illuc agitatus,
certam sedem tenere non potuit. Nos verò nihil mo-
ramur tam crebram locorum mutationem: praestan-
tiam hominis potiùs, & ingenii sollertiam debemus
aestimare. Ille disciplinarum liberalium, historiae
Page icon  Link to an image of this page  [Dd7v f295v] omnis, Graecae & Romanae linguae subsidiis fretus, iuris
artem nitori pristino feliciter restituit, aemulatus vete-
res quosdam magni nominis Iurisconsultos, Herennium,
Modestinum, Antistium Labeonem, Atteium Ca-
pitonem, aliosque qui pares fuere in utriusque linguae
cognitione, artiumque meliorum facultate. Post annum
duodecimum, cùm civilis & Pontificii iuris professo-
riis insignibus ornatus esset, Paradoxa & Dispun-
ctiones in publicum emisit, opus elaboratum horis suc-
cisivis à candidato adhuc & tyrone. Quoties enim ea
quae à suis Doctoribus accepta secum perpenderet, si qua
probabilibus argumentis digna refutatione videren-
tur, ne confestim memoria exciderent, quibusdam quasi
adversariis scribere consueverat, quae cùm paullò accu-
ratius expoliisset, in codicem verasque tabulas refe-
rebat. Quem certè laborem suscepit, ut aliqua ratio-
ne Doctorum, qui tum studia iuris profiterentur, iudi-
cium convelleret, qui bonarum literarum cognitionem
blanda & illici voluptate studio iuris adversantem di-
cerent. Ex quo satis sibi factum eo tempore arbitra-
batur, si suum literis humanioribus honorem servas-
set, easque iungi sua aetate sapientiae studiis posse docuis-
set, quae omnis spes expectatioque eum à principio de-
stituit, ut quia à iuris Doctoribus, non aliter quàm
transfuga incesseretur: & ab aliis qui literas huma-
niores profitebantur, ut alienus exploderetur. paulla-
tim tamen eius libri sese insinuarunt, omnibusque in
provinciarum Italiae, Galliae, Germaniaque Academiis
locum suum pedetentium obtinuerunt. Nec verò ipse,
quoties occasio fert, dissimulat se, reiecta seculorum ali-
quot antè-lapsorum consuetudine, quam iuvenis erat
amplexatus, ad imitationem & praescriptum veterum,
Page icon  Link to an image of this page  [Dd8v f296v] iuris tradendi rationem studio omni & industria re-
vocasse. Videbat enim esse multos, quod ferebat aeger-
rimè qui barbaras & impolitas quasdam interpreta-
tiones elegantioribus praeferrent, & tritico neglecto,
cum atavis vesci mallent glandibus.

Ne verò quis putet eum unius αὐθαδίας aut etiam
φιλαυτίας captum studio, quaedam innovasse, aut etiam
docuisse secùs, quàm qui superiore seculo floruerunt si-
quibus in locis errasse veteres Doctores animadver-
teret, eorum nominibus parcebat, neque canoris, quod
dicitur, nugis ideò se acutiorem ostentabat, sed tanquam
aliud agens ostendebat quatenus eis standum esset. Quod
prudentiae fuit opus sanè memorabile ab eodem perse-
cutum, nedum tentatum, quo suum Iurisprudentiae lu-
men reddidit. De elegantia verò & polito genere di-
cendi, quod in iurisconsulto non ferebant morosi quidam
veterani, ut qui à suis magistris persuasi errorem usu
confirmatum mordicùs tenebant, ille quaedam disputa-
vit, reque ipsa hoc praesitit, ut vinctam barbariem à
Philosophiae iuris latifundiis ablegaret.

Sua quaedam correxit aetate maturior, quae sibi ado-
lescenti fatetur excidisse, quo nomine à quibusdam re-
prehensus, seipsum honesta oratione purgavit. id enim
se fecisse consultò & maximis exemplis innuit, quia
famae suae damno nollet in publica studiorum causa
praevaricari. Idem factum ab Hippocrate, medica ar-
te clarissimo, qui, ne posteri errarent, quaedam malè à
se tradita primus correxisset. M. verò Tullius, cùm
Rhetorica libri, quos iuvenis ediderat, non satis place-
rent, de Oratore ad M. Brutum scripsit, & à se iam
edita pleraque damnavit. Sic & Fabius Quinctilia-
nus, cùm priùs duos de arte Rhetorica libros emisset,
Page icon  Link to an image of this page  [Dd9v f297v] iique non satis probarentur, duodecim illos composuit,
quibus & priores emendavit, & magnam inde famam
est confectus. Meritò igitur quod aliis laude datum
est, fraudi non debuit esse Alciato. Haec celebritate fa-
mae notus, ut à viris solidè doctis cultus est, quos &
vicissim coluit impensissimè, imprimisque, ut Italos
praetermittam, Iacobum Minutium, Ioannem Selvam, Petrum
à Stella, iuris utriusque interpretem, aliosque non pau-
cos: sic à quibusdam malevolis prosciscus & exagitatus.
Longovallium infestum habuit, hominem interdum sine
mente ac certè sine iure tumultuantem, Alciato detra-
hentem, alios etiam in id contentionis genus pertrahen-
tem. Fuit illi aemulus, & quidem σύνδρομος in Italicis
Academiis Doctor quidam iuris, Alexandrinus nomi-
ne, à quo non semel provocatus, nihil respondit. indignè
tamen aliquando tulit, eum quasi sibi oppositum, atque
aliquando successorem insultare. quod ostendit hoc car-
men in eundem ab Alciato scriptum:

Altivolam miluus comitatur degener harpam,
Et praedae partem saepe cadentis habet.
Multum persequitur qui spreta sargus ab illo
Praeteritasque avidus devorat ore dapes:
Sic mecum Oenocrates agit: ac deserta studentum
Utitur hoc lippo curia tanquam oculo.

Ita laesus sibi temperabat, sed tamen ne foro cedere
videretur, iniuriam acceptam non alia ratione ulcis-
cebatur. Quem iracundi animi affectum celare non
potuit excitatus intolerabili & indigna Francisci Flo-
ridi maledicentia, qui Zazium, Budaeum, ipsumque
Alciatum, viros incomparabiles fuerat ausus contume-
liosè lacessere postquam enim euis insanam diu petu-
Page icon  Link to an image of this page  [Dd10v f298v] lantiam pertulisset, ille qui stili acumine hominem con-
fodere poterat, scripsit in eum carmen satyricum, no-
mine paullulum mutato, versoque in Ranciscum Oli-
dum, his omnino verbis:

Audent flagriferi matulae, stupidique magistri
Bilem in nos olidi pectoris evomere.
Reddemusne vicem opprobriis? sed nónne cicadam
Ala una obstreperam corripere istud erit?
Quid protest muscas operosis pellere flagris?
Negligere est satius quod nequeas regere.

Sed & aliquot annis antè, praestans illa viri vir-
tus comitem habuit suam invidiam, quae successibus e-
ius prosperis succenseret. nam relictis Biturigibus Ita-
liam repetens, cùm urbem in se beneficam & liberalem
hoc tetrasticho, grati animi teste donasset,

Urbs Biturix invitus amans te desero amantem,
Quinque per aestates terra habitata mihi.
Nunc opus ad Vitulos est à Vervecibus ire,
Ergo vale, & felix sit tibi lanicium:

Quidam maledicus nugator, Alciati nomini infensus,
ita respondit, scurriliusne an contumeliosiùs, nescio:

Non nos, sed nostros nummos Alzatus amabat,
Qui tacitus spretis vanuit hospitibus.
Sed valeat tandem vitulos pasturus: at illum
Nostra vel horrentem frigore lana teget.

Qua tamen nugacitate minimè ab incoepto cursu
deterritus Alciatus infractum gessit, perinde
atque Hecate, quae canum latratus nihil moretur. Sed
neque ipse caruit suorum reprehensione: ut enim alia
Page icon  Link to an image of this page  [Dd11v f299v] multa transiliam, Italus quidam Doctor Tholosae pro-
fessurus, subinde iactitabat aliter à se legum nodos in-
telligi quàm ab Alciato, qui nihil aliud apud
nos, inquibat, facit, quàm quod floretat iura.

cui spectaculo cùm praesentes adessus viri docti, seu
hominis arrogantium perosi, seu risus captandi causa, ita
censuerunt: Quae Alciatus floretat. iste oletat.
Et haec quidem fuere laborum sanè multorum ac gra-
vium testimonia, is fuit vitae cursus Alciati, viri sanè
dignissimi qui tumulo nondum tegeretur, ut quae lau-
dato & fructuoso conatu incoeperat, eadem studiorum
contentione perficeret. Nondum aetatis annum octavum
& quinquagesimum excedens, pedum dolore primò
quidem leviter correptus, deinde paullò graviùs &
crebriùs, adeó ut continuae febris symptoma illi morbo
adiungeretur, paullatim confectus, intra decem &
quatuor dies, semper integris sensibus toto morbi tem-
pore, animum Deo reddidit, Ticini, anno inuente Chri-
stiano quingentesimo quinquagesimo nono supra mil-
lesimum. sepultus honorificè in basilica Ticinensi, vir
cui (ausim dicere) plus sua patria, quàm ipse patriae de-
beat. Eius symbola, ut que ad ingenii adeò excellen-
tis commendationem pertineant, hîc ad extremum ad-
denda censeo. Unum fuit illi gentilitium, ut ipsemet in
Emblematis scripsit, ad nomen Alciatorum alludens.
in eo conspicitur Alce, fera Germanica, quae ungui-
bus ostentat auream sententiam, μηδὲν ἀναβαλλό-
μενος
, huius symboli hac explicatio,

Alciatae gentis insignia sustinet Alce,
Unguibus & μηδὲν fert ἀναβαλλόμενος.
Constat Alexandrum sic respondisse roganti,
Quî tot obivisset tempore gesta brevi?
Page icon  Link to an image of this page  [Dd12v f300v] Nunquam, inquit; differre volens: quod & indicat Alce,
Fortior haec, dubites, ocyor ánne fiet.

Quanquam tamen in ea eicone Alciati ad vivum
expressa (qua me nuper donavit Andreas Thevetius,
Regius cosmographus) sint insignia familiae Alciato-
rum sic expressa, ut in scuti planitie, sit à laevâ depicta
turricula, sub qua aquila erecta, coronâ insignita, à
dextra, rapagula quatuor: supra scuti eandem plani-
tiem galea (signum equestris dignitatis) superiùs etiam
cervinum caput cum pectore, pedibus anterioribus pro-
minens: in apice denique inscriptum verbum emblema-
tis, ἀναβαλλόμενος. Alterum symbolum
proprium & peculiare fecit, uti memoriae prodi-
tum à Paullo Iovio. caduceus est Mercurii inter duo
Amalteae cornua, cum inscriptione, ἀνδρὸς δικαίου
καρπὸς οὐκ ἀπόλλυται
. eius haec sententia Emble-
mate comprehensa:

Anguibus implicitis geminis Caduceus alis
Inter Amalteae cornua rectus adest.
Pollentes sic mente viros, fandique peritos
Indicat ut rerum copia multa beet.

FINIS

Page icon  Link to an image of this page  [Dd5r f293r]
LA VIE DU SEIGNEUR
ANDRE ALCIAT, MILAN-
nois, excellent Jurisconsulte.
Descripte par Claude Mignaut.

ANndre Alciat de la noble famil-
le des Alciats, naquit en un village nom-
mé Alzato, au terroir de Milan, & a esté
celuy qui de son temps par son estude &
vertu incroyable a devancé de beau-
coup la gloire des Jurisconsultes, & autres qui font
profession des lettres humaines. Luy estant encor
jeune enfant, employé à son premier apprentissage,
rencontra de fort bons & doctes regens, mais entre
autres principallement Janus Parrhasius, qui a en-
seigné avec grand’ reputation les disciplines qui
concernent l’humanité. Alciat donques fort atten-
tif à ces estudes là, & s’en fournissant avec diligence,
rapportoit toutesfois fort sagement l’usage d’icel-
les à la Jurisprudence, à laquelle il se vouoit du
tout, de maniere qu’il rendoit ces premieres lettres
comme servantes du Droit: esquelles plusieurs vieil-
lissent, comme attachez aux rochers des Sire-
nes.

Ainsi ayant estudié fort & ferme, il s’advanca en
peu de temps, de sorte qu’il se rendit capable du
degré de Docteur, duquel il fut honnoré assez aisé-
ment, au grand contentement & joye de tous les siens,
auquel honneur il respondoit si dignement, n’estant
encor hors de son adolescence, qu’il estoit cheri de
tous, & si admiré d’un chascun qu’il respondoit fort
Page icon  Link to an image of this page  [Dd6r f294r] pertinemment & en bons termes des matieres tres-
graves, & que lon n’avoit accoustumé de proposer
sinon aux anciens docteurs, & autres qui avoyent
un grand usage & experience. Apres donques
qu’il eust passé trois annees dans Milan, il se pre-
paroit au barreau, & s’employoit à la postulation
comme advocat, avec honneur bien grand, & en-
cores avec plusgrande fidelité & bonne conscience,
lors que son nom commença d’estre congneu aux
pays estrangers, & non seulement à ceux de sa na-
tion. Car il fut appellé par ceux d’Avignon à une
profession publique, avec gages de six cents escus,
nonobstant que jamais au paravant il ne fut monté
en chaire, comme luy mesme le confesse: en laquel-
le ville il monstra si bien par quelques annees ce
qu’il sçavoit faire, qu’il estoit renommé presque
seul entre les excellens docteur [=docteurs] en droit, & [=seul] seuls te-
nant un premier ranc entre les lettrez.

De la reputation duquel estant excité le Grand
François, Roy de France, qui faisoit grand estat
des meilleurs esprits, & à l’endroit desquels il s’est
monstré fort liberal, attira Alciat en l’université
de Bourges, luy proposant deux fois autant de ga-
ges qu’il avoit, de sorte que en lieu de six cents es-
cus, il en eut douze cents la seconde annee qu’il
fut là. En ceste ville celebre combien il travailla
l’espace de cinq ans qu’il y fut, nous avons encor
pour le jourd’huy plusieurs notables & grans per-
sonnages qui en peuvent tesmoigner, lesquels ont
ouy Alciat faisant illec profession: comme aussi les
livres par luy mis en lumiere, dignes de louanges
immortelles, lesquels composez à ses heures de re-
laïs avec un grand travail & esprit de mesme, il nous
a laissez. Ce bruit venant à croistre de jour en jour,
François Sforce, Duc de Milan print en amitié, &
estime Alciat, homme de sa patrie, & le revoqua,
quoy que s’excusant il voulut delayer, pensant bien
tergiverser: ains à ce qu’il luy ostat toute occasion
de reculer d’avantage, il l’honnora d’un estat de
Conseillier, & fit tant qu’il impetra de luy qu’il li-
roit publiquement à Pavie. Quelque temps apres,
Page icon  Link to an image of this page  [Dd7r f295r] pour certaines bonnes raisons, il alla à Bologne la gra-
ce, qui est la mere nourrice de toutes estudes, en la
quelle par l’espace de quatre ans il enseigna le Droit
civil avec si grand’admiration de tous, que nul n’e-
stoit estimé assez docte de ceux qui sortoyent des
escolles, s’il n’avoit ouy Alciat. En apres revoqué
qu’il fut à Pavie, mesme par le commandement de
l’Empereur Charles, il y demeura quelques ans, ne
remit rien de ses estudes coustumieres, augmenta la
reputation ja par luy acquise avec tant de veilles: de
maniere qu’il faisoit ainsi comme Hercules introduit
es Tragedies, qu’il se proposoit pour patron & exem-
plaire, lequel ayant parachevé un labeur, estoit con-
traint en recommencer un autre. Quelques temps
apres il se rendit à Ferrare, illec attiré par les con-
ditions fort avantageuses du Duc Hercules, & re-
dressa l’université qui estoit deserte. En ceste ville
(où y avoit affluence d’hommes nobles & doctes, comme
cela s’y voit coustumierement) ainsi qu’es autres où
il avoit sejourné, et fit si bien, tant par ses lectures pu-
bliques, que par ses escrits, qui sont en bon nombre,
qu’il ne semble point avoir voulu seulement estudier
pour ceux qui vivoyent lors, & luy estoyent presens,
mais encor bien d’avantage pour ceux qui viendroyent
apres. En fin apres beaucoup de labeurs supportez
en ses peregrinations, il revint à Pavie, & là s’arresta
pour y demeurer tousjours. il y fit profession environ
trois ou quatre ans au plus: luy qui pour quelques
difficultez de l’aage, & moins encor pour occasion
de repos, dont il pouvoit estre chatouillé, ne desista
jamais de continuer ses premieres erres & estudes.
Mais d’autant que quelques uns ne trouvoyent pas
bon, comme luy mesme prevoyoit assez, qu’il eut cou-
ru ça & là, & changé si souvent de place, il s’en est assez
defendu, rendant raisons pertinentes des voyages par
luy non temerairement entreprins. Car luy fuyant les
troubles de guerre, & comme il cherchoit un repos
asseuré pour ses estudes, ayant long temps peregriné,
apres s’estre promené deça & delà, suyvant les commande
mens qui luy en estoyent faits par quelques Princes, il
ne s’estoit peu proposer une certaine demeure. Tou-
tesfois nous n’avons que faire s’il a si souvent changé de
lieux: ains plustost devons bien cherir l’excellence de
Page icon  Link to an image of this page  [Dd8r f296r] l’homme & la grandeur de son esprit. Luy doncq’ si
bien fourny de bonnes lettres, de toute sorte d’hi-
stoire, de la congnoissance de la langue Grecque &
Latine, il a restitué en sa splendeur la discipline du
Droit, ayant ensuivy quelques anciens des plus signa-
lez Jurisconsultes, comme Herennius, Modestinus,
Antistius Labeo, Atteius Capito & autres qui avoyent
congnoissance de l’une & l’autre langue, avec l’u-
sage des bonnes sciences. Douze ans apres qu’il fut
docteur es droits civil & canon, il mit en lumiere ses
Paradoxes & Disponctions: ce qu’il avoit redigé
par escrit à ses heures extraordinaires, luy estant
encor au cours de ses estudes & apprentif. Car tou-
tes & quantesfois qu’il se mettoit à peser de plus
pres ce qu’il avoit apprins de ses maistres, si
quelque chose se rencontroit qui meritast estre
refutee, il la couchoit en ses tablettes, à ce que
cela ne se vint à oblier, & apres l’ayant poly a-
vec quelque loisir, il mettoit tout au net & en bons
termes. Lequel labeur de vray il entreprint afin
d’attaquer par quelque moyen l’opinion des do-
cteurs qui lors faisoyent profession en droit: & qui
maintenoient que la congnoissance des bonnes let-
tres nuisoit à l’estude du droit par un moyen blan-
dissant, & un plaisir fort attrayant. Donques il pen-
soit bien qu’il feroit beaucoup, s’il maintenoit l’hon-
neur des lettres humaines, & en son temps persuadoit
qu’icelles peuvent estre associees aux estudes de
droit. Toute laquelle esperance le frustra dés le com-
mencement estant blasmé par les docteurs en droit
qui ne le prenoient que pour un deserteur & com-
me Apostat, semblablement moqué comme estranger
par les autres qui enseignoient en humanité. Nonob-
stant ses livres petit à petit s’insinuerent, & furent
estimez en toutes les universitez de l’Italie, de France,
d’Allemagne: de fait, toutes & quantesfois que l’oc-
casion s’offre. il ne nie point, qu’ayant quitté la cou-
stume d’enseigner de quelques siecles passez qu’il
avoit suivie luy estant jeune, il a revocqué avec
toute peine & labeur la façon de traitter le droit
à l’imitation & selon la traditive des plus anciens.
Page icon  Link to an image of this page  [Dd9r f297r] Car il voyoit plusieurs, ce qu’il portoit fort à re-
gret, qui preferoient je ne sçay quelles barbares &
ineptes interpretations aux elegantes: & qui avec les
bonnes vieilles gens rudes du passé, aymoient mieux
user du gland, que prendre & choisir le bon grain.
Mais à ce que quelcun ne pense que par une trop
desbordee opinion ou amour de soy mesme, il ait
voulu innover quelque chose, ou enseigner aultre-
ment que ceux qui ont esté en bruit du passé, quand
il remarquoit les endroits où avoyent failly les vieux
Docteurs, il taisoit leur [=leurs] noms, & ne se monstroit pas
pourtant plus aigu par de belles chansons, comme lon
dit, mais sans faire autre semblant il enseignoit jus-
ques où il s’y falloit arrester. Ce que non seulement
il entreprint, mais poursuivit avec une singuliere
prudence: par le moyen dequoy il a rendu à la Ju-
risprudence son lustre & splendeur. Touchant le poinct
de l’elegance & maniere de parler proprement (la-
quelle aucuns vieux routiers difficiles blasmoient,
qui persuadez de leurs maistres, retenoient opinia-
strement l’erreur enraciné par un long usage) il en
a traitté en quelque endroit de ses ecsrits, & de
fait a atteint ce but, qu’il a chassé la barbarie hors
les fins & destroits qui appartiennent à la philoso-
sophie [=philosophie] du Droit. Estant venu en eage plus meur, il
corrigea quelques uns de ses oeuvres, lesquels il con-
fesse luy estre eschappés en sa jeunesse, à l’occasion
de quoy estant reprins d’aucuns, ils [=il] s’excuse honne-
stement: disant avoir fait cela non sans bon ad-
vis & notables exemples, comme ne voulant pre-
variquer en la cause commune des bonnes estudes,
au detriment de sa reputation tout de mesme fit Hip-
pocrates, fort excellent medecin, qui premier voulut
bien corriger quelques choses par luy mal digerees,
a fin que ceux qui viendroient apres ne tombassent
en mesme erreur. Pareillement Ciceron n’appreuvant
point les livres de Rhetorique, qu’il avoit compo-
sez en sa jeunesse, il se mit à escrire ceux qu’il nomme
de Oratore, addressez par luy à Marcus Brutus,
par lesquels il condamne quelques poincts qu’il
avoit au paravant soustenus. Tout de mesme
Page icon  Link to an image of this page  [Dd10r f298r] Quintilian, ayant premierement laissé sortir deux
livres de la Rhetorique, qui ne luy revenoyent pas
bien, il en composa douze autres, par lesquels il ra-
billa les fautes des premiers, & en acquit grand hon-
neur: A bon droit donques Alciat ne devoit estre
reprins & taxé pour cela, où les anciens ont merité
louange. Par ces moyens estant bien cogneu, comme
il a esté chery des hommes vrayement doctes, les-
quels au reciproque il honnoroit & caressoit, bien
affectionnement, mais entre autres (afin que je lais-
se à part les Italiens) Jaques Minutius, Jean de Sel-
ve, Pierre de l’Estoile, docteur es droits, & plusieurs
autres: aussi a il esté attaqué & injurié de quelques
malvueillans. Il avoit lors une certain Longovallius
animé contre luy: qui quelque fois se debattoit sans
jugement, & sans raison aucune, detractant de la per-
sonne d’Alciat, & attirant quelques autres afin de
le combattre. Il eut pour concurrent es Universitez
d’Italie, un docteur en droit, qui se nommoit Ale-
xandrin, duquel estant provoqué plus qu’une fois, il
ne luy fit point de responce. ce nonobstant il ne lais-
soit par fois de prendre bien à coeur qu’il fut agassé
& moqué d’un tel homme, qui luy estoit comme op-
posé, & succedoit quelquefois à sa chaire. Ce que
montre clairement ce carme escrit par le mesme
Alciat contre ce docteur là,

Comme le Milan bastard
Suyt la harpe hault volante,
Et s’il peust, il prendra part
De quelque proye tombante:
Comme le Sarget transi
Suyt le Mulet pour son vivre,
Faisant bien estat aussi
Pour un morceau de le suivre:
Ainsi fait en mon endroit
Me suyvant ce maladroit
Bon Tastevin que je nomme:
Duquel toutesfois se sert
Mon audience desert
Comme d’un plus habile homme.

Estant ainsi outragé il se retenoit, toutesfois a-
fin d’oster l’opinion qu’on eut peu avoir qu’il n’o-
soit presenter le collet, il usoit de ce moyen pour
repoulser l’injure receuë. De vray il ne pouvoit dis-
simuler cest eguillon de cholere, esmeu de l’intole-
rable & fort indigne mesdisance de François Flori-
dus, ou Fleury, qui avoit bien osé agasser oultra-
geusement Zazius, Budé, & Alciat mesme, personna-
Page icon  Link to an image of this page  [Dd11r f299r] ges incomparables. car apres avoir enduré pour
un temps la petulance desbordee de ce galand-là,
luy qui d’un seul trait de plume le pouvoit enfon-
cer, il escrit contre tel mesdisant le carme satyric
suyvant, où il change un peu le nom de l’homme, &
en lieu de Franciscus Floridus, il est nommé Rancis-
scus Olidus (comme qui diroit en nostre langue en lieu
de François Fleury, Pourry Puant, ou Moissy Villain)

Quelques sots Traine-ballets
Regenteaux, maistres follets
Ont deschargé leur cholere
Contre moy, salle & amere.
Mais quoy? que feray je là?
Dois je respondre à cela?
Seroit comme happer par l’aile
La criarde sauterelle.
Que sert il de hors boutter
Les mousches par esventer?
Mieux vaut tenir en souffrance
Ce que n’est en ma puissance:
Et mieux me vault negliger
Ce que ne puis corriger.

Aussi quelques annees au paravant l’excellente
vertu de ce personnage a esté accompagnee d’une
certaine envie, qui estoit comme marrie de sa bonne
fortune. Car quand il eut laissé Bourges, se retirant
en Italie, il fit un epigramme disant adieu à ceste
ville, en laquelle il confessoit avoir receu beaucoup
de bien & d’honneur:

Bourges, de te laisser fort perplex je me sens,
Là où j’ay demeuré l’espace de cinq ans,
Contraint me retirer aux Veaux en ma patrie,
Et laisser les Moutons de ville si jolye.
A dieu Bourges à dieu, le priant qu’à foison
Il te prospere l’heur de ta bonne toison.

Auquel epigramme respondit un certain lanternier
mesdisant, offensé du bon bruit d’Alciat, par des
vers, lesquels je ne sçay s’ils sont plustost faits pour
rire que pleins de propos injurieux.

Alzat ne nous aymoit, mais plustost nostre bource,
S’est desrobé de nous ayant reprins sa course:
Or qu’il s’en aille donq’, & les Veaux qu’il entend
Il voise mener paistre, estant de nous content.
Ce pendant s’en allant dans se donner de peine,
Morfondu qu’il estoit, se vest de nostre laine.

Duquel babil toutesfois Alciat ne s’estonnant point,
ains continuant tousjours de bien en mieux, supporta
paciemment telles injures, comme une Hecate, ainsi
Page icon  Link to an image of this page  [Dd12r f300r] que disent les Poëtes, qui ne se remue point pour cau-
se des chiens aboyans. Aussi ne laissa-il d’estre denigré
des siens: car afin de passer beaucoup de choses, quel-
que Docteur Italien faisant profession du droit, en
l’Université de Tholose, se ventoit souvent qu’il a-
voit bien autre façon de souldre les difficultez des
loix, que n’avoit Alciat, lequel (disoit-il) en nostre
pays ne fait autre chose que fleureter le droit. aus-
quelles lectures comme quelques scavans hommes
fussent presents, trouvans fort estrange l’arrogance
du personnage, ou bien pour rire, dirent inconti-
nent: Ce qu’Alciat fleurete, cestuy-cy le brouillon-
ne & sallit. Tels ont esté les tesmoignages & bons
enseignemens de beaucoup de grans labeurs: tel a
esté le cours de la vie d’Alciat, homme qui meri-
toit bien de vivre plus long temps, afin qu’il eust
loisir de continuer de mesme ce qu’il avoit si loua-
blement & utilement commencé. Il n’estoit encor
parvenu à son an cinquante huit, qu’il se sentit tra-
vaillé d’une douleur es pieds assez legiere quand
le mal le print, mais petit à petit cela se rengregea
de sorte qu’il fut là dessus saisy d’une fievre conti-
nue, & de ceste maladie estant miné peu à peu, dans
le temps de quatorze jours, ayant tousjours l’enten-
dement sain durant sa maladie, il rendit l’ame à
Dieu, l’an de grace 1559. Il fut ensepulturé fort ho-
norablement dans le grand temple de Pavie: person-
nage certes, afin que j’en die ce que j’en pense, auquel
sa patrie doit plus, que luy ne doit à sa patrie. J’esti-
me qu’il ne sera mal à propos de mettre en fin ses
devises & armoiries, qui peuvent servir à la louan-
ge d’un esprit si excellent. Il s’est aydé de l’armoi-
rie de ces [=ses] ancestres, ainsi qu’il a rapporté es em-
blemes, qui allude au nom des Alciats: là on voit u-
ne Alce ou Ellend, beste qui se trouve en la Germa-
nie, laquelle tient en ses pieds un escriteau, qui por-
te en substance, Ne differe à demain. luy-mesme a ain-
si interpreté ceste devise,

Des Alciats la marque est un Alce ou Ellein
Qui tient cest escritteau, Ne differe à demain:
Page icon  Link to an image of this page  [Ee1r f301r] Le grand Roy Alexandre enquis de ses victoires
Qu’il obtint en brief temps, & de ses faits & gloires,
Et dont cela venoit? pour n’avoir sejourné,
Dit il, pour rien qui fut ne m’estre destourné.
Cecy monstre l’Ellein, qui a autant de force
De corps, comme il est viste & soudain à la course.

Toutesfois en l’effigie d’Alciat pourtraitte a-
pres le naturel (dont m’a fait present n’a pas long
temps le Seigneur André Thevet, Cosmographe
du Roy) sont les armes de la maison & famile des
Alciats ainsi depeintes, que dans le champ du bou-
clier ou escu, à cousté se voit une tourelle,
sus laquelle est une aigle debout, ayant une coron-
ne sur sa teste: à dextre, sont quatre barres ou che-
vrons: au dessus dudict escu est posé un morion (qui
est l’enseigne de chevalerie) & tout en haut est un
cerf qui se voit jusques à la poitrine, dressant en
hault ses pieds de devant: oultre tout cela est le
mot de l’Embleme: Ne differant au lendemain. L’autre
symbole qui se voit au mesme tableau, est la devise
propre & particuliere, comme Paul Jove le nous
tesmoigne: là est le caducee de Mercure entre les
cornets d’abondance, avec un escritteau au dessus,
qui veut dire ainsi:

De l’homme droit le fruit ne perit point.

L’intelligence en est comprinse en cest Embleme:

Le Caducee entre deux ailes droit,
Et deux serpens entortillez se voit,
Avec aussi les cornes d’abondance:
Monstrant icy que tous hommes bien nez,
Sçavants, diserts sont tousjours fortunez,
Et sa vie n’ont de biens, ny de chevance.

FIN

Page icon  Link to an image of this page  [Ee1v f301v] Page icon  Link to an image of this page  [Ee2r f302r] Page icon  Link to an image of this page  [Ee2v f302v]
EXTRAICT DU PRIVILEGE

PArlettres patentes du Roy, donnees à
Paris le 9. jour d’Aoust 1583. Sa Majesté
a donné privilege, permission, & congé à
Jean Richer, marchant libraire, & Impri-
meur en l’Université de Paris, d’imprimer,
ou faire imprimer, vendre, & exposer en ven-
te, durant le temps & et terme de dix annees
prochaines & consecutives, certain livre in-
titulé, Les Emblemes de André Alciat de nou-
veau traduictes en François par M. Claude
Mignaut Advocat pour nous au bailliage
d’Estampes. Portant expresses inhibitions &
defences à tous Imprimeurs de ce Royau-
me, d’imprimer ou faire imprimer lesdictes
Emblemes, n’icelles exposer ou faire expo-
ser en vente pendant le temps desdites dix
annees, sur peine de confiscation des cara-
cteres, livres, & impressions, d’amende arbi-
traire, & despens, dommages & interests au-
dit Richer, ainsi qu’il est amplement conte-
nu & declaré par lesdites lettres patentes.
Signées par le Roy en son Conseil.

Habert.

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top

Privacy notice
Terms and conditions