Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato (1615): BONIS A DIVITIBUS NONtimendum.

 

Back to top