Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato (1615): IN EOS QUI SUPRA VIRES quicquam audent.

 

Back to top