Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato (1615): PAUPERTATEM SUMMIS INgeniis  obesse, ne provehantur.

 

Back to top