Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato (1615): EX ARDUIS PERPETUUM nomen.

 

Back to top