Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato (1615): QUOD NON CAPIT CHRISTUS, rapit fiscus.

 

Back to top