Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato (1615): ALIUS PECCAT, ALIUS PLECtitur.

 

Back to top