Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato (1615): INFAECUNDITATEM sibi ipsi damnosam.

 

Back to top