Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum liber (1531): ALIQUID MALI PROPTER vicinum malum.

 

Back to top