Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum libellus (1534): Tandem tandem iusticia obtinet.

 

Back to top