Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Les Emblemes (1539): Amicitia etiam post mortem durans. Amytie durant apres mort.

 

Back to top