Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Les Emblemes (1542): Non vulganda consilia. Tenir encloz secret.

 

Back to top