Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Les Emblemes (1542): Ex literarum studiis immortalitatem acquiri. De l’estude immortalité se acquiert.

 

Back to top