Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Les Emblemes (1542): echthro^n ado^ra do^ra. In dona hostium. Contre les dons d’ennemis.

 

Back to top