Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum libellus (1542): Ad illustrem  Maximilianum ducem Mediolanensem. An den durleuchtigen, etc. Maximilian Hertzogen zu Mayland.

 

Back to top

Privacy notice
Terms and conditions