Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum libellus (1542): Etiam ferocissimos domari. Zamung der gar fraydigen.

 

Back to top