Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum libellus (1542): Obdurandum adversus urgentia. Vest halten wider beschwernuß.

 

Back to top