Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum libellus (1542): Tandem tandem iustitia obtinet. Gerechtigkeyt sigt doch zu letsten.

 

Back to top