Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum libellus (1542): Potentia Amoris. Gewalt der Lieb.

 

Back to top