Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblematum libellus (1542): Qu Dii vocant eundum. Geen da hin Got weyst.

 

Back to top