Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata (1550): Ex literarum studiis immortalitatem acquiri.

 

Back to top