Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata (1551): Ex literarum studiis immortalitatem acquiri.

 

Back to top