Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Liber emblematum ... Kunstbuch (1567): Non vulganda consilia. Geheime Räht sol man nit offenbaren.

 

Back to top