Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata (1591): Ex litterarum studiis immortalitatem acquiri.

 

Back to top