Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Livret des emblemes (1536): Ex literarum studiis immortalitatem acquiri. De lestude immortalite se aquiert.

 

Back to top