Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Livret des emblemes (1536): In eum qui truculentia suorum perierit. A cil qui a mal par les siens.

 

Back to top