Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Nec quaestioni quidem cedendum. QU'IL NE FAUT CEDER,mesme  la torture.

 

Back to top