Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Abstinentia. S'abstenir de prendre presens.

 

Back to top