Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Bonis  divitibus nihil timendum. A gens de bien, riches ne sont  craindre.

 

Back to top