Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Pudicitia. Marque de pudicitÚ.

 

Back to top