Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): In momentaneam felicitatem. Sur l'heur de peu de duree.

 

Back to top