Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Ex literarum studiis immortalitatem acquiri. Que des bonnes lettres s'acquiert immortalité.

 

Back to top