Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Amicitia etiam post mortem durans. L'amitiť permanente voire apres la mort.

 

Back to top