Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Obnoxia infirmitas. Que la foiblesse est sujette  malheur.

 

Back to top