Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Ex bello pax. De la guerre la paix vient.

 

Back to top