Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Reverentiam in matrimonio requiri. Que l'honneur est deu au mariage.

 

Back to top