Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): In fecunditatem sibi ipsi damnosam. Sur la fecondité qui est ŕ soy prejudiciable.

 

Back to top