Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Pietas filiorum in parentes. La pieté des enfans envers les peres & meres.

 

Back to top