Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): In pudoris statuam. Sur la statue de Pudicité.

 

Back to top