Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Les emblemes (1615): Au simulacre d'Esperance.

 

Back to top