Switch to Dual Emblem Display

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [F2r p83]

In Lamachum ducem.[1]

On Lamachus the general.

Severitas in bello.

Sternness in wartime.

Lamachus in bello saevus, versansque secures,
Militibus veniam denegat ille reis.
In castris nulli sit fas peccare secundò:
Exitium praesens unica noxa trahit.

Lamachus, fierce in battle, and brandishing axes: That man denies mercy to guilty soldiers. In the camps it should not be right for anyone to commit an offence twice: A single transgression brings death forthwith.

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [F2v p84]

NARRATIO PHILOSOPHICA.

NUlla re magis imperii & potentissimi prin
cipatus maiestatem retineri posse maiores
censuerunt, quàm rei militaris disciplina: quam
qui in castris violasset, iussu Imperatoris capitali poena plectebatur. Nam & Lamachus iis qui vel levissimè in bello offendissent, ultimum suppli-
cium constituit, neque castrorum dignitati con-
sentaneum esse duxit, si miles secundùm deliquis-
set. Quis enim noxam condonandam putet, qua
saepissimè totuis imperii clades & ruina contine
tur? Semper autem veteribus Romanis antiquior
castrorum disciplina, quàm sanguinis & coniun-
ctionis fuit: multique apud eos sunt inventi, qui

ut ius illud militiae sanctius tuerentur, ne propriis
quidem filiis pepercerunt. Nam & Brutus is qui
primus consul factus est, filios suos consiliis reipu
blicae adversantes caecidit, & praeclarissimum civi
bus suis monumentum reliquit, retinendae in bel-
lo severitatis.[2] Durius etiam Torquatus, qui filium
inspectante exercitu securi percussit, quòd certis
simae victoriae spe iniecta, contra edictum suum
signa cum hoste contulisset. qui etsi feliciter dimi
casset, factum tamen illud propter exemplum pa-
ter notandum existimavit.[3] Semper enim capitale
fuit iniussu Imperatoris hostem lacessere. quod

qui fecerit, etiam si feliciter & prosperè rem ge-
rat, temeritatis tamen sit arguendus. Atque
utinam iis quod caelestis militiae milites Iuris-
consulti nominârunt, Lamachos duces habe-
remus: non quòd tanta Christianos optan-
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [F3r p85] da sit severitas: sed ut omnibus sit exploratum, non
minus in illa urbana, quàm in armata militia iusti
tiam, caeteraque aequi & boni officia coli debere.
Quòd si Ethnici in castris iterum peccare pro ne
fario scelere habuerunt, quod nos sacrum commi
sum eorum iudicabimus, qui ad militiam Dei pu
blico stipendio conducti, & velut oratores ex Evan-
gelicae
legis commentario dati, pro peccatis popu
li placabilitatem à Domino deprecantur. Mea cer
te semper ratio fuit, ut bellissimè cum iis qui ali-
quo in officio degunt, actum esse existimem, si vel
ex prima noxa loco suo & dignitate moveantur.
Etsi enim vel humana mortalitas, vel etiam cle-
mentia ipsa, quae maximè Christianos decet, veniae
locum sit factura: id tamen dignitati & honori
quem gerunt tribuendum est, ut nunquam in ma
gristratu toleretur, qui illum aliquo flagitio pollue
rit. Ex quo opinor illud descendit, quod in Cano-
nibus constitutum est, hominem qui eam quam
putabat virginem, cum tamen esset corrupta, duxe
rit, illa è vivis erepta non posse sacris ordinibus
auspicari. quod non aliquo illius flagitio receptum
esse possumus interpretari: cùm ignorans, neque
delinquere, neque iure suo potuerit excludi: sed id
affert sacerdotii dignitas, cui nisi omni per-
fecti & virtutis genere cumulati initia
ri ex lege prohi-
bentur.

Notes:

1.  Lamachus: an Athenian general in the Peloponnesian War (his name means warlike).

2.  Lucius Junius Brutus, first consul of the Roman Republic in 509 BC, reputedly insisted that his sons be found guilty and executed for treason against the new Republic, despite the pleas of the jurors for clemency.

3.  Titus Manlius Imperiosus Torquatus (aka Manlius), 4th century BC Roman dictator, reinstated more rigid rules for military discipline, then executed his own son publicly for disobeying them. The son was also named Titus Manlius Torquatus.Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:


Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top