Switch to Dual Emblem Display

Link to an image of this pageá Link to an image of this page á[F5r p89]

In libram Critolai.[1]

On the scales of Critolaus.

Nihil virtute melius, nihil praestantius.

Nothing is better, nothing is more excellent than virtue.

Desine Tartareis animum oblectare metallis,
Nec refer in trutinam quicquid Erytra parit,
Et prensatorum stulti damnentur honores,
Et iaceat nostris ambitus ipse focis:
Sola sit in pretio virtus, quae pondere iusto
Critolai in libra caetera sola trahit.

Stop amusing your mind with metals from the underworld, And don’t put in your weighing-scales whatever Arabia* can produce, And let the foolish honours that men solicit go hang, And let striving [for honours] itself be despised in our homes: Let virtue alone be valued, which with its weight of justness alone outweighs everything else in the scales of Critolaus.
* The Greek ἐρυθραῖος (‘reddish’ for the Red Sea) could imply the coast of Arabia, or the opposite coast, today’s Eritrea.

Link to an image of this pageá Link to an image of this page á[F5v p90]

NARRATIO PHILOSOPHICA.

CRitolaus nobisPeripateticae sectae phi
losophus, c¨m Aristotelis sententiae doctri-
naeque successisset, quae ex tribus bonis summam
hominis felicitatem constare affirmabat, sic tamen
rem totam Ó Stoicorum opinionibus magnopere
discrepantem temperavit, ut animi bonum ex una
librae parte collocaret, reliqua autem corporis &
fortunae bona in aliam coniiceret. C¨m autem li-
bram in altum sustulisset, ea pars quae virtutem,
hoc est animi bonum contineret, tanto erat altera
depressior, ut suo pondere facilŔ terras & maria
sublevaret. Ex quo, opinione bene iudicantium
Etsi enim Stoici, virtutem ipsam suis praesidiis as
bene beataeque vivendum contentam esse putave-

rint, nonnihil tamen corporis & fortunae bonis,
quae praeposita aut producta appellabant, tribue-
runt. ea enim si homini adsint, virtutem ipsam essi
ciunt pleniorem. Nam neque fortitudinis laus si-
ne corporis bonis probŔ elucere potest, neque li-
beralitatis officia aptŔ retineri, nisi fortunae bona
suppeditent, Peripatetici ver˛ quanquam tribus
bonis felicitatem concluderent, virtuti tamen re-
liqua corporis & fortunae bona proxima, sed lon-
go interuallo proxima statuerunt: qu˛d in illis in-
sit aliquid, quod sine virtitis comparatione spe-
ctare possis. Nam ea si ad honesti praestantissimas
actiones referas, neque secundo, neque tertio lo-
co consistere videantur: Qu˛d si nihil dignum laude
iudicari debet, nisi quod est perpetuum, non sit

Link to an image of this pageá Link to an image of this page á[F6r p91]certŔ vero consentaneum, ea in laudandis & valde
appetendis ponere, quae temporis diuturnitas vie
ta & caduca sit effectura. Et imperia quidem cedunt,
& regna, & principatuum splendor obscuratur:
at illud unum remanet, quod virtute & honesta-
tis actionibus perfeceris. Qu˛d si tam virtus om-
nibus rebus praestat, ut non tant¨m eos aeternos
efficiat in quibus insit, sed & ipsa sit sempiterna,
quis non lubens dimicationem omnem pro il-

lius ornamentis suscipere sit paratus, ut ei
omnibus modis sibi inserviat, quae non
modo vivo non eripietur,
sed ne mortuo
quidem?

Notes:

1. áCritolaus: post-Aristotelian philosopher, one of the leaders of the Peripatetic School, 2nd century BC.Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

  • Honour, Glory; 'Ampiezza della Gloria', 'Gloria', 'Gloria de prencipi', 'Gloria & Honore', 'Honore', 'SublimatÓ della Gloria' (Ripa) [59B31] Search | Browse Iconclass
  • Justice; 'Forza alla giustitia sottoposta', 'Giustitia', 'Giustitia retta', 'Giustitia rigorosa', 'ImpietÓ e violenza soggetta alla giustitia', (Ripa)insuperabile' [59C2] Search | Browse Iconclass
  • the underworld ~ Greek religion : Use 93 E [12E18] Search | Browse Iconclass
  • Virtuousness; 'Amor di Virt¨', 'Attione virtuosa', 'Guida sicura de' veri honori', 'Virt¨', 'Virt¨ insuperabile' (Ripa) [57A6] Search | Browse Iconclass

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top