Switch to Dual Emblem Display

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [G1v p98]

In equum generosum.

On the noble horse.

Ne quid ultra vires.[1]

Don’t try anything beyond your strength,

Conabatur equus domino gratissimus esse,
Si celer iniustum sponte subiret onus:
Verùm ubi stans primo vestigia limine pressit,
Mergitur ignarus roboris ille sui.
Dum putat occiduae moerens respublica Sortis
Luminibus claris Hellados obstruere:
Et probitate aliis longe praestantior esse
Concidit infoelix pondere victa suo.

The swift horse was trying to please his master as best he could [lit. to be most pleasing to his master], by taking up voluntarily the unfair burden. But when he stood up and took his first steps right at the door, not knowing [the limits of] his own strength, he was [lit. is] overwhelmed. While the peevish republic of Western history thought it could obstruct the clear light of Greece: and outstrip all others in virtue, unhappy, it fell, defeated by the weight it was carrying.

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [G2r p99]

NARRATIO PHILOSOPHICA.

MOses & legum descriptione, & exercitus
summi, quem à Domino acceperat modera
tione omnium facilè princeps, infinitas propemo
dum de sacrificiorum ritibus & sacerdotum offi-
cio cautiones libro uno est complexus, Et quan-
quam eos quos sacris obeundis praeficiebat, omni
virtutis & honesti forma ex sententia summi Dei
excellere debere statueret, nullum tamen de coeli-
batu eorum quos cohenim & levi-im[2] scriptura ap-
pellat, capitulum promulgavit. Iam & multis
pòst saeculis Iesus, ex legis illius commentario
se Messiam gerens, licet authoratos suos ad novum
quoddam perfecti genis traduceret, partem ta-
men illam ne attigit quidem. Et Apostoli qui eum
in sermonibus audierant, & caeteri etiam qui post
eà vocatu Domini illorum disciplinae se adiunxe-
runt, quanquam omnem pro ornamentis legis di
micationem susciperent, neque quicquam illis de
esse videretur, quod cum virtutis actionibus con-
iunctum esset, nihil tamen in eo genere edixerunt.
Qua in disciplina & posteri qui se ad eandem
religionem contulerant, longo tempore usque
ad concilium Nicenum sine controversia consti-
terunt. Quò cùm ex omnibus nationibus episco
pi frequentes convenissent, visum est & clerico-
rum muneri maximè consentaneum, & à dignita-
te concilii non abhorrens, si novo exemplo de cae-
libatu sacerdotum ad concilium referretur. Cumque
omnibus ferè sententias rogatis, eò iam propendere
conventus videretur, ut caelibatum in Ecclesiam indu
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [G2v p100] ceret, inventus est Phanutius quidam, qui gra-
vissima sententia dicta à concilio impetravit, ut
ea res singulorum voluntati donaretur. neque
enim existimabat eorum pietatem, qui etiam si
id statutum non sit, praestare essent parati, lege la-
ta minuendam: illos autem quos ad id incitari pos-
se diffidebat, cogi fas esse non arbitrabatur. Cuius
sententiae tantùm valuit authoritas, ut eo consilio
in clerum nihil novi sit constitutum. Pòst verò se-
dente Calisto pontifice, cùm quodammodo à
praestantia & ordine cleri alienum esse videretur,
non aliqua perfecti significatione sacrificos homi
nes prophanis praelucere, flagitante occidentali
Ecclesia de caelibatu sacerdotum novum decre-
tum perscriptum est: quod etsi sacerdotibus Grae-
cis
non placuisset, tamen ad haec usque tempora
nostri homines constans & perpetuum esse volue-
runt. Cui licet praestantes viri & pontificiae liber-
tatis acerrimi vindices sint adversati, optandum
est tamen ut qui id vitae genus arripuerunt, in eo
piè & sanctè versentur, neque tantae pietatis sci-
tum, sordibus & illa imitatrice boni voluptate
adulterent. Quid enim in sacerdotio tam splendi-
dum aut tam praeclarum esse potest, quod istis sor
dibus non obscuretur? Iam qui primi continentiae
legem in ecclesiam invexerunt, eò potissimum
spectabant, ut clericos suos rerum divinarum imi
tatione Deo propiores facerent, Qui autem pu-
blicis stupris sacerdotia dehonestant sua, non vi-
deo in quo concilii sententiam assequi possint.
Quòd si matrimonii negotiis implicari, & ordi-
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [G3r p101] ni & maiestati clericorum conveniens non est,
non erit opinor ferendum, tantam dignitatem in
luce omnium nefario scelere deformatam iacere.
sunt enim homines qui in rebus contrariis parum
sibi constant, matrimonum severissimè fugiant,
in omnibus autem voluptatibus & stupris videan-
tur molliores. Ac sane non est consentaneum ali-
quos esse, qui quae in aliorum facultate sunt po-
sita, sibi licere nolint: quae verò sunt & flagitiosa
& vetita sibi omnino concedant. Itaque monen-
di sunt ii quibus Ecclesiae dignitas & salus periu-
cunda esse debet, ut eos clericos qui de concubi-
natu & aliis sceleribus rei peragentur, quia virtu-
tis specie in offico retinere nequeunt, legum se-
veritate à noxis reprimant, & poena conciliorum
coërceant. Absurdum est enim, ut qui vulgo & le-
viter doctis in exemplum sunt positi, illis peccan-
di illecebram afferant .Quòd si olim quae Vestae sa-

cerdotes nominabantur, si qua illis violatae pudi-
citiae labes inuri posset, tantas pontifici maximo
poenas dabant, ut vivae in terra ex lege defoderen-
tur: quae iis afferri poterit iniusta nex qui Dei sum
mi & aeterni sacerdotes dicti, contra Evan-
gelica
praecepta, maiorum instituta, &
disciplinam temporum sacra sua
nomine impudicitiae con-
scelerato labe-
factant?

Notes:

1.  Cf. Alciato, “In eos qui supra vires quicquam audent” ([FALa020], and corresponding emblems).

2.  These two words appear in Hebrew letters (see the facsimile page), without vowels, as is usual. The cohenim and levi-im can be translatated as ‘priests and levites’, the descendants of Levi to whom the religious aspects of the tribes of Israel were entrusted during the Exodus. Many Jewish names today reflect this descent (Cohan, Kohn, Levy, Leavitt).Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

  • Greece (one of the four world empires [23S13] Search | Browse Iconclass
  • Heaviness [51G2] Search | Browse Iconclass
  • organization, functionaries and dignitaries in Roman Catholic church; clergy in general [11P31] Search | Browse Iconclass
  • Service [53CC11] Search | Browse Iconclass
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosità dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) [54A7] Search | Browse Iconclass
  • Virtuousness; 'Amor di Virtù', 'Attione virtuosa', 'Guida sicura de' veri honori', 'Virtù', 'Virtù insuperabile' (Ripa) [57A6] Search | Browse Iconclass

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top