Switch to Dual Emblem Display

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [I5v p138]

Leo.

The Lion.

Contra immoderatè agentes in re-
bus secundis.

Against those who overdo it when things are going well.

Trux Leo prostratis parcit, sed dentibus urget
Quos videt armata sumere tela manu.
Fumosos tollant resupino è pectore fastus,
Qui celebris pingunt stemmata longa domus,
Quique triumphantes Tyrio spectantur in ostro:[1]
Saepe etenim tales livor & ira premit.

The fierce Lion spares the man [lit. men] on the ground, but bares his teeth when he sees he is armed and picking up a weapon. Let them get rid of the reeking arrogance from their puffed-up breast, Those men who paint the long family trees of their famous house, And who are seen [in public] glorying in their Tyrian purple: For truly, envy and anger often bear down on such people.

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [I6r p139]

NARRATIO PHILOSOPHICA.

INter eas res quae hoc saeculo securitatem &
otium afferre solent, nihil aut praestantius, aut
melius homini à natura datum est pauperta-
te. Ut enim tenuitatem colere & parvo con-
tentum esse, non modo philosophicum, sed
christianum est: ita nihil est magis constantiae
& magnitudini animi proprium, nihil ad sta
tus sui diuturnitatem aequè stabile, quàm ea
ipsa rerum subsidia negligere, quibus acqui-
rendis vulgus hominum cura incredibili, in
servandis, maiore etiam metu cruciatur. Et

quanquam olim magnis viris, qui sibi capessen
dam rempublicam existimarunt, summè appeten-
dum esse visum est, cum dignitate otium, ta-
men illos saepissimè mutabiles fortunae casus fe-
fellerunt. Nam & in republica Atheniensium,
quae & dominatione, & praestantissimis institu-
tis floruit, nulli bono civi potuit esse locus,
qui non ab ingrata patria in discrimen fortu-
narum & capitis vocaretur. In his Miltiades
& Themistocles fuerunt, qui cum turbulentis-
simis temporibus, miximis se patriae flucti-
bus obiecissent, tamen illis in civitate toties à
se seruata mori non licuit. Neque verò ex
his qui rempublicam Romanam spoliis &
triumphis decorarunt, unum aut alte-
rum reperias, qui non aliqua poena à re-
rum gubernaculis discesserit. non enim in
republica versantibus (hoc est in mediis opinionum
& temporum procellis) potest esse aliquis tran-
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [I6v p140] quillitati & quieti locus. Et quemadmodum gu-
bernatores optimi saepe vim tempestatis, sic sapien
tissimi & fortissimi viri fortunae impetum supe-
rare non possunt. Qui autem à publicis negotiis se

removent, & amplissimas opes non arca, sed animo
metiuntur, illis certè in tam pacata & otiosa vita for
tunatissimis esse licet. Quod eò est dacilius, quò mi
nus multa in eorum vita patent, quae vel fortuna,
vel principatuum & temporum vicissitudo feriat. In
quo deridenda est quorundam hominum stulti-
tia, qui vel patrimonii magnitudine, vel princi-
pum amicitia & clientelis elati, se reliquis homi-
nibus praestare putant: quasi nulla eos res de gra-
du dignitatis possit deiicere, aut quod in opina-
tione & principum voluntate iacet, omnibus sae-
culis possit esse constans & perpetuum. Itaque pu
blicam dilapident pecuniam, aerarium exhauriant,
terras & maria cupiditate sua absorbeant, dona-
tiones civitatum ex placito impetrent, laqueatas
domos aedificent, & aurum coronarium de omni
populo & provincia accipiant, ne illa tamen mihi
tantopere videntur esse suspicienda. Una enim
dies interrumpit omnia, & quae tantam in
populo mirationem faciunt, saepe subi
to tempestatis turbine per-
pertuntur.

Notes:

1.  See Emblem 15 ([FCPb015]): ostrum, the prized blood of the sea-snail, equates with murex; both came from the eastern Mediterranean, via Tyre.Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:


Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top