Switch to Dual Emblem Display

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [N4v p200]

Aspis.

The viper.

Amicitia post aras.[1]

Friendship beyond the grave.

Non prius è fovea visu truculentior aspis
Exit, quàm comitem senserit esse sibi:
Ut si fortè hominis violentis occidat armis,
Vindicet haec tandem tristia fata comes.
Unusquisque sibi fidum conquirat Achatem,[2]
Cuius post aras duret amicitia.

The viper, terrible to behold, will not leaves its den before knowing that it has a companion: So that if it should chance to be slain by the violent weapons of a man, its companion will in due course avenge its sad fate. Everyone needs his faithful Achates, whose friendship will endure beyond the grave.

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [N5r p201]

NARRATIO PHILOSOPHICA.

EGregium immortalitatis deus, & mea sen
tentia castellanis omnibus triumphis antepo
nendum, tam sanctè pieque amicitiam alicuius co
luisse, ut illi quibuscunque rebus, neque gratia, ne
que officio, neque voluntate defueris. Neque ve-
rò minus Thesei & Pirithoi, Orestis & Pyladis, Da
monis
& Pythiae amicitia veterum scriptis & hi-
storiis celebratur, quàm eorum imperatorum vir
tus, qui patriam suam exterarum nationum spo-
liis & triumphis ornaverunt. Quo in vinculo tan
tum ius & fides, tantum religio valet, ut ad duorum
mirificam cuniunctionem me tertius quidem pos
sit accedere. nam quamvis non vulgare esset Dio
nysii
tyranni erga Damonem & Pythiam benefi-
cium, qui vitam illis donavisset quam adimere po
tuerat, non tamen praestantissimo illo amicitiae ne
xu obligari potuit: quòd summum benevolentiae
tuendae ius ex tribus constare nequit. Huius in na

turis hominum tanta vis est & potestas, ut qui ve-
rè amet, dum amico suo officiosus esse cupit, ne-
que se, neque sua velit meminisse: & coniunctio-
nem illam non modo clientelis & fortunis, sed etiam
vitae anteponat. In quo verè Christianus animus
intelligitur, sic alteri prodesse ut etiam ex iactura
tua te fructum & commodum capere arbitrere.

Neque sunt audiendi illi (nollem homines nostros)
qui tantum utilitate sua amicos complectendos
putabunt: quos’que non ipsa honesti specie, non pie
tate, non generis cognatione, sed proposita utili-
tate ad beneficentiam adduxeris. Nam et si ratio
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [N5v p202]bene merendi eam habet legem, ut semper recipro
cetur, pessimè tamen in amicitia res geritur, cum
sola commodorum expectatio ad officium exsusci
tat. In eo enim simulationi amicitia praestat, quòd
sua ipsius gloria & mercede contenta est: in qua &
illud praeclarè dicitur, extinctos nos in amicis quo
dammodo superesse & extare, quorum studio &
diligentia in summo liberorum luctu & negotiis
orbitas nostra sarciatur. Nam plerunque amicitiae
& necessitudines quas haereditarias à patribus ac
cipimus quiddam secum afferunt uberius, quàm
locuples haereditas. Et multa sunt quae
pecunia & patrimonio paran-
tur, at amicitia ne-
quit.

Notes:

1.  Ara: an altar, hence (occasionally) a funerary monument, tombstone, or (understanding ara sepulcri) funeral pile.

2.  Aeneas’ faithful companion and armour-bearer.Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:


Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top